Erkend goed doel

Erkend goed doel & verantwoording

Wij zijn een erkend goed doel. Het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) is een onafhankelijke stichting die al sinds 1925 toezicht houdt op het inzamelen van geld voor goede doelen. Lees hier meer over dat wij erkend zijn en wat wij hiervoor doen.

Vereisten voor ons

Als je het logo van de CBF ziet, op bijvoorbeeld een website of in een folder, dan kan je erop vertrouwen dat het betreffende goede doel als positief is beoordeeld. Ook wij worden jaarlijks gecontroleerd op onze werkwijze en financiën. Een belangrijk criterium bijvoorbeeld, is dat van de geworven fondsen niet meer dan 25% besteed wordt aan kosten. Verder moet het bestuur uit onafhankelijke personen bestaan. En voor een helder inzicht in de financiële gegevens stellen wij volgens dezelfde regels het jaarverslag op. Hoe wij voldoen aan alle vereisten lees je hieronder. Lees onze vermelding bij CBF hier.

‘We organiseren activiteiten om mensen, onder deskundige (medische) begeleiding, met hun diabetes aan de slag te laten gaan..'

Ons bestuur & werkgeverschap

Het bestuur van onze foundation stelt het bezoldigingsbeleid, de hoogte van de directiebeloning en de hoogte van andere bezoldigingscomponenten vast. Het beleid wordt periodiek geactualiseerd. Bekijk hieronder wie in ons bestuur zit.

Bij de bepaling van het bezoldigingsbeleid en de vaststelling van de beloning volgt de Foundation de Adviesregeling Beloning Directeuren van Goede Doelen van VFI en de SBF Code Goed Bestuur (zie SBF Code Goed Bestuur). De Adviesregeling geeft aan de hand van zwaartecriteria een maximumnorm voor het jaarinkomen. Deze beloning bleef binnen de VFI-maxima. Het bestuur is actief op onbezoldigde basis. Voor alle medewerkers van de Bas van de Goor Foundation is de CAO Sport van toepassing.

Als goed doel moeten we aan een aantal voorwaarden voldoen. Lees hier hoe wij dat doen:

Beleidsplan en jaarplan

Wij volgen deze jaren onze plannen uit het het beleidsplan 'Bewegen met Diabetes? Gewoon doen!' 2024 t/m 2026. Ons Jaarplan 2024, met de bijbehorende begroting, is de concrete vertaling van het meerjarenbeleidsplan voor het jaar 2024.

Statuten

Wij hanteren statuten die onze de formele organisatie van onze foundation beschrijven. Bekijk hier de statuten.

Gedragscode

In de gedragscode staat hoe wij met elkaar, onze partners en onze eigendommen omgaan. Wij handelen ethisch en eerlijk met elkaar. Daar waar de regels ontbreken onduidelijk of onvoldoende zijn voor het creëren van een veilig werkklimaat, kunnen we terugvallen op de grondhouding van iedereen binnen de organisatie. Voor meldingen of klachten kan er contact worden opgenomen met onze vertrouwenspersonen Jasper IkingPetra Seegers en Marc Delissen. Bekijk onze gedragscode hier.

Klachtenprocedure

We doen er alles aan om ons werk zo goed mogelijk te doen. Heb je toch een klacht? Stuur ons een mailtje, of maak gebruik van onze klachtenprocedure.

Privacy

Jouw privacy is belangrijk voor ons. Daarom gaan we uiterst voorzichtig om met jouw gegevens. Download hier onze Privacyverklaring.

Jaarverslagen

Ieder jaar maken wij een jaarverslag. De laatste twee jaarverslagen lees je hier. Hierin zit ook de jaarrekening. Wij maken in het jaar voortgangsrapportages om onze begroting te bewaken. Deze rapportages zijn niet openbaar. Lees hier de jaarverslagen van: 

Steun ons op jouw manier

Bekijk meer

Vragen? Neem contact met ons op

Bekijk meer

Lees hier ons laatste nieuws

Bekijk meer

Zelf ervaren? Evenementenkalender.

Bekijk meer

Onze partners