Aangepaste regels buitenlandse evenementen Foundation

Graag stellen we jullie op de hoogte wat betreft de aangepaste regels bij meerdaagse buitenlandse evenementen van de foundation. 

Het bestuur en de directie van de Bas van de Goor Foundation hebben samen met het medisch team besloten om bij alle meerdaagse buitenlandse evenementen van de Bas van de Goor Foundation tot eind 2021 een COVID-19 vaccinatie verplicht te stellen voor alle deelnemers en begeleiders.

Wetenschappelijke inzichten geven aan dat mensen met diabetes een verhoogde kans op een ernstiger beloop van COVID-19 hebben. Na het bespreken van alle mogelijke scenario’s zetten we de veiligheid van onze groep deelnemers en begeleiders op de eerste plaats. 

Reden voor besluit

De belangrijkste reden voor dit besluit zijn de medisch logistieke gevolgen van een positieve coronatest. Een positieve test heeft effect op de beschikbaarheid van onze medische professionals voor de rest van de groep van mensen met diabetes en kunnen we onvoldoende instaan voor de medische veiligheid van de gehele groep. Voor de tweede helft van het jaar is er nog veel onduidelijk over de impact van het virus wat betreft verspreiding en besmettelijkheid. Daardoor kunnen per dag de lokale maatregelen veranderen. 

We beseffen ons dat de kans op besmetting voor mensen met vaccinatie niet nul is, maar de kans is wel significant lager. Vanuit de BvdGF is de veiligheid van de groep altijd het eerste uitgangspunt tijdens onze reizen, vandaar dat we genoodzaakt zijn om deze aanvullende eis als voorwaarde te stellen voor alle meerdaagse buitenlandse reizen in 2021. We willen met deze moeilijke beslissing duidelijkheid creëren en beseffen ons dat ons besluit tot teleurgestelde reacties kan leiden. Aan het einde van 2021 gaan we opnieuw bepalen hoe om te gaan met deze lastige situatie. 

Bas van de Goor Foundation

Mocht je naar aanleiding van ons besluit nog vragen en/of onduidelijkheden hebben, neem dan contact met ons op.