Over ons
Home / Over ons

BvdGF

Aanleiding

'Wij willen levens veranderen' 4 augustus 1996: de olympische volleybalfinale in Atlanta (VS). Nederland-Italië. Na ruim tweeënhalf uur is het 14-15 in de beslissende vijfde set. Matchpoint tegen. Wereldwijd tientallen miljoenen tv-kijkers zien Bas van de Goor - dan 25 jaar - de lucht in gaan voor een smash en houden de adem in. Het Italiaanse blok is kansloos. Twee...

Missie/visie

Het is onze missie om de kwaliteit van leven van mensen met diabetes te verbeteren door middel van sport en bewegen. Wij doen dit door op een optimistische, inspirerende en uitdagende manier informatie te delen met mensen met diabetes en hun sociale omgeving. Wij informeren ze over de positieve effecten van sport en beweging op een leven met diabetes, laten ze...

Supporters

Voor de BvdGF vormt fondsenwerving een belangrijk thema. Om voortzetting van de foundation ook in de toekomst te kunnen garanderen is het belangrijk om fondsen te vinden die de BvdGF (financieel) willen ondersteunen. Om een goed financieel fundament te bouwen is ondersteuning vanuit diverse pijlers gewenst. De BvdGF maakt daarbij onderscheid in sponsors, partners en...

Bestuur

Het bestuur van de BvdGF houdt toezicht op de dagelijkse gang van zaken binnen de foundation en heeft kennis van de activiteiten die de foundation ontwikkelt. Het bestuur heeft een controlerende taak en wordt ingezet als klankbord. Het bestuur is onbezoldigd en komt vier keer per jaar samen tijdens de bestuursvergadering. Het bestuur van de foundation bestaat uit vijf...

Informatie

Aanleiding Op 11 november 2003 kreeg Bas van de Goor te horen dat hij diabetes mellitus type 1 had. Een situatie die nogal wat consequenties met zich meebracht. Door de onbekendheid met de ziekte wist Bas van de Goor niet wat dat zou betekenen voor de rest van zijn leven. Binnen één maand na de diagnose vervolgde hij zijn topsportcarrière bij volleybalclub Piet Zoomers...

Beleidsstukken

De Bas van de Goor Foundation heeft als missie om de kwaliteit van leven voor mensen met diabetes te verbeteren door middel van sport. Om tot een verantwoorde uitvoering van de taken te komen, heeft de Bas van de Goor Foundation verschillende beleidsstukken opgesteld. Hieronder vindt je een overzicht van de beleidsstukken tot nu toe. Om de beleidstukken te downloaden...

Ambassadeurs

Er zijn in Nederland veel mensen die ervaring hebben met (top)sport en diabetes. Behalve Bas willen ook zij hun verhaal vertellen. Verschillende diabeten vertellen hoe zij omgaan met diabetes binnen hun sport en hun leven. Heb je een specifieke vraag? Mail dan een ambassadeur.

Contact

Ons post- en bezoekadres is: Papendallaan 7 6816 VD Arnhem Ingang Atletiek Unie. U kunt u telefonisch bereiken via 06-29577170 (Maartje van Spijker). Bij geen gehoor kunt u een mail sturen naar onderstaand adres, we bellen u dan zo snel mogelijk terug. Voor informatie kunt u ons bereiken op info@bvdgf.org of vul onderstaand formulier in.

Research

The mission of the Bas van de Goor Foundation (BvdGF) is to enhance the quality of life of people with diabetes through sports. That's why we organize several events for people with diabetes. On two of those events we did research.             Kilimanjaro Diabetes Challenge...

Download Boek

De Bas van de Goor Foundation (BvdGF) zet zich in om de kwaliteit van leven van mensen met diabetes te verbeteren door middel van sport en bewegen. In dat kader organiseert de stichting diverse activiteiten om mensen met diabetes te informeren over de positieve effecten van sport op een leven met diabetes, ze deze effecten te laten ervaren en ze te inspireren tot een...