Werkbezoek in Suriname

Lees meer over onze wandelgroepen voor mensen met een migratieachtergrond!

In 2024 organiseren we vanuit de Bas van de Goor Foundation al 10 jaar de Nationale Diabetes Challenge in Nederland. Dit landelijke initiatief bevordert wekelijkse wandelactiviteiten voor mensen met of met een verhoogd risico op diabetes. Sinds 2021 organiseren we specifieke wandelgroepen voor mensen met een migratieachtergrond. Bij deze gemeenschappen komt diabetes vaker voor en deze mensen lopen een hoger risico. In 2024 zullen ongeveer 80 wandelgroepen actief zijn. Ook zijn er wandelgroepen waar mensen met een Surinaams Hindostaanse achtergrond lopen. En daarom waren we onlangs even in Suriname. Lees hier verder wat we daar hebben gedaan! 

Wandelen met Frank

Eén van de sleutelfiguren voor het opzetten van wandelgroepen in Nederland is Frank Kanhai. Hij organiseert al tien jaar wandelingen waarmee hij de Surinaamse gemeenschap kennis heeft laten maken met wandelen en de positieve effecten ervan op de gezondheid. De bewustwording over de multicomplexiteit van diabetes groeit gestaag in de Surinaamse gemeenschap, waarbij de relatie tussen een verhoogd diabetesrisico en thema's zoals migratie en het koloniale verleden steeds duidelijker wordt belicht. 

Wens vanuit de gemeenschap

De wens om gezamenlijke wandelingen in Suriname te organiseren, komt voort uit de Surinaamse gemeenschap in Nederland. Deze wens is ook een langgekoesterde droom van Frank Kanhai. In het kader van het herdenkingsjaar is deze wens begin 2024 werkelijkheid geworden. Met steun van het Fonds voor Cultuurparticipatie is het project "Bloedsuiker" gestart, met grootschalige wandelingen in Nickerie en Lelydorp. Dit was ook bedoeld als bewustwordingscampagne over gezondheidsongelijkheid tussen bevolkingsgroepen en de invloed van geschiedenis, zoals het koloniale verleden in Suriname. Om deze thema’s te onderzoeken zijn er activiteiten met basisschoolleerlingen georganiseerd en dialoogsessies gehouden met mensen uit de gemeenschap. Een expositie in het Nationaal Archief Suriname benadrukte deze aspecten aanvullend op de wandelactiviteiten. 

Hieronder zie je een impressie van ons bezoek aan Suriname. Foto's via: Koendjbiharie Waldo.

NDC in Suriname

Door het Bloedsuiker projectteam zijn Bas van de Goor en onze collega Mariëlle Durieux uitgenodigd om mee te reizen naar Suriname. Wij zijn als foundation erg dankbaar voor deze uitnodiging. Tijdens hun verblijf hebben zij een suikerplantage bezocht, de wandeling meegemaakt en de gemeenschap beter leren kennen. Samen met het projectteam hebben Bas en Mariëlle het maatschappelijke en politieke draagvlak verkend voor gezondheidsprogramma's zoals wij die organiseren in Nederland voor mensen met Surinaams Hindostaanse achtergrond. We zijn blij om te horen dat tijdens het bezoek bekend werd dat er een eerste wandelgroep in Nieuw-Nickerie, Suriname, van start gaat. Adjai, de nieuwe wandelbegeleider, gaat van start!


Bas en Mariëlle hebben tijdens dit werkbezoek veel geleerd over Suriname en de gemeenschap. De opgedane kennis nemen we weer mee om de wandelgroepen in Nederland beter te kunnen begeleiden. Vanuit de foundation juichen wij het initiatief dan ook toe om de gemeenschap in Suriname in hun kracht te zetten, waarbij bewegen als behandeling of preventie van diabetes type 2 centraal staat.
 

Bekijk onze activiteiten

Onze partners