test

Voortbestaan 22% Nederlandse clubs en verenigingen bedreigd

5,6 miljoen extra van VriendenLoterij voor drukken energiekosten

Het is een spannende winter voor clubs en verenigingen in Nederland. Uit nieuw onderzoek van Motivaction (2023) blijkt dat 22% vreest dat zij de winter niet zullen overleven door de hoge energiekosten. 61% is daarnaast bezorgd over de effecten omdat benodigde investeringen niet door kunnen gaan of worden uitgesteld. Dit is aanleiding voor de VriendenLoterij om 5,6 miljoen euro extra te schenken aan ruim 2.400 clubs en verenigingen waar wordt getraind of gerepeteerd. Het gaat hier om sportclubs en muziek-, toneel- en theaterverenigingen.

Uit onderzoek van Motivaction onder 482 club- en verenigingsbestuurders die zelf energiekosten dragen blijkt dat 42% van de clubs en verenigingen bezorgd is over het voortbestaan door de hoge energiekosten, waarvan 22% zelfs vreest dat zij de winter niet zullen overleven. Van de ondervraagden is 61% procent met name bezorgd over de effecten waardoor investeringen niet door kunnen gaan of worden uitgesteld. De grootste zorg is dat huidige leden hierdoor zullen opzeggen, maar ook veroudering van de gebouwen en de aantrekkelijkheid van de club voor nieuwe leden zijn aandachtspunten. 41% van de clubs en verenigingen heeft de contributie verhoogd vanwege stijgende energiekosten. Bij bijna twee derde van deze clubs en verenigingen leidt dit daadwerkelijk tot meer opzeggingen. 38% heeft de contributie niet verhoogd omdat zij bang zijn dat het voor leden onbetaalbaar wordt.

Bijdrage voor ruim 2.400 clubs en verenigingen

Het onderzoek van Motivaction ondersteunt de vele geluiden die de VriendenLoterij hoort van de clubs en verenigingen die als partner zijn aangesloten bij de loterij. Jonne Arnoldussen, managing director VriendenLoterij: ‘De VriendenLoterij zet zich in voor het welzijn van mensen in Nederland. Clubs en verenigingen hebben een belangrijk aandeel in gezondheid van mensen en het creëren van ontmoeting. We zijn dan ook blij om dankzij onze deelnemers een extra steun in de rug te kunnen bieden op plekken waar dat nu hard nodig is.’

Met de extra schenking van 5,6 miljoen euro worden ruim 2.400 clubs en verenigingen die partner zijn van de VriendenLoterij geholpen met een bijdrage tussen de 1.250 en 5.000 euro.

‘Clubs en verenigingen zijn de Haarlemmer-olie van de maatschappij, zowel voor gezondheid als voor plezier. Want ook het sociale aspect en de impact daarvan is niet te onderschatten.’

Grote verrassing

Een aantal van de clubs en verenigingen werd al verrast met een cheque. Zo ontving muziekvereniging K&G uit Leiden een prachtig bedrag van 5.000 euro en overhandigde VriendenLoterij-ambassadeur Jamai Loman 3.810 euro aan tennisvereniging Boskoop en 5.000 euro aan voetbalvereniging DSVP. Voormalig professioneel volleyballer Bas van de Goor bracht een bezoek aan zijn oude volleybalvereniging SV Dynamo met een cheque van 5.000 euro.

Bas van de Goor, voormalig professioneel volleyballer en lid van SV Dynamo: ‘Clubs en verenigingen zijn de Haarlemmer-olie van de maatschappij, zowel voor gezondheid als voor plezier. Want ook het sociale aspect en de impact daarvan is niet te onderschatten. Daarom is deze schenking zo belangrijk. Ik ben blij dat ik mijn eigen club, uit naam van de VriendenLoterij, heb mogen verrassen met een mooi bedrag.’

VriendenLoterij-ambassadeur Jamai Loman: ‘Fantastisch dat 5,6 miljoen euro aan clubs en verenigingen wordt geschonken! De muziekvereniging Brass Band Schoonhoven, waar ik vroeger bij zat, was niet alleen een creatieve uitlaatklep, maar ook de plek waar ik mijn vrienden ontmoette en met gelijkgestemden mijn passie kon uitoefenen. Clubs en verenigingen hebben een belangrijke rol in onze samenleving, het zorgt voor verbinding door middel van muziek of sport. Dankzij deze schenking hoop ik dat er weer wat ruimte komt bij clubs en verenigingen zodat hun leden hiervan kunnen blijven genieten.’’

Meespelen voor zelfgekozen club

Bij de VriendenLoterij bepalen deelnemers zelf welk goed doel ze met hun deelname steunen. In Nederland genereren duizenden clubs, verenigingen en stichtingen via de VriendenLoterij op die manier inkomsten voor de club. Van elk meespelend lot gaat per trekking minimaal 40% rechtstreeks naar de zelfgekozen club. Deze schenking van 5,6 miljoen euro komt bovenop het bedrag dat clubs en verenigingen die trainen of repeteren al ontvangen omdat deelnemers voor hen meespelen. Over 2022 ontvangen clubs en verenigingen op deze manier bij elkaar al 4,8 miljoen euro. In totaal komt de loterijbijdrage over 2022 voor clubs en verenigingen dus op 10,4 miljoen euro.

Bekijk onze activiteiten

Onze partners