Pilot Diabetes in Beweging afgerond

Groepen in Hilversum halen na 50 weken wandelen de finish

In de week van 22 april kwamen de vier groepen na 50 weken voor het laatst bij elkaar. Vorig jaar mei startten zij met wandelen en werkten zij aan hun eigen leefstijl door leefstijlthema’s te behandelen. In deze afsluitende week deden zij een wandeltest en werd het onderzoek ingevuld om straks de balans op te maken wat het hen na bijna een jaar met elkaar wandelen heeft opgeleverd.

“Ik voel me veel fitter en heb plezier gekregen in het wandelen en bewegen. Dat had ik niet meer. Deze groep maakt het voor mij eenvoudig om te komen en samen te gaan. Ik wandel zelfs soms twee keer in de week een langere afstand. Dat doe ik toch maar mooi”, aldus een deelnemer van de maandagochtendgroep. De sfeer zit er bij deze groep goed in. “We gaan zeker met elkaar doorwandelen, we kennen elkaar nu goed en wandelen blijft voor ons belangrijk. Het stopt hier niet”.

Ook praktijkverpleegkundige Regina Blom ziet dat haar patiënten stappen hebben gemaakt in hun gezondheid. Zij wandelde periodiek met de groep mee en sprak haar patiënten op een andere manier: “Ik zie dat zij in hun welzijn zijn gegroeid. Hun diabetes is er nog altijd en er blijven altijd vragen daaromheen, en tijdens de wandelingen lijkt het iets gemakkelijker om dit te bespreken. Onze band als professional met hen is ook gegroeid.”

Onder begeleiding wandelen

In de afgelopen 50 weken werden de deelnemers de eerste 30 weken begeleid door een buurtsportcoach. Aranka is een van deze begeleiders. Zij zag de deelnemers een groep worden en deed met hen diverse oefeningen om naast conditie ook te werken aan spierkracht en balans. Verder werden er diverse onderwerpen besproken die te maken hebben met een gezonde leefstijl zoals gezonde voeding, slapen, stress en ontspanning. Team Sportservice ‘t Gooi is erg blij met dit project. Yvonne van Langen (coördinator buurtsportcoaches): “Dit is eigenlijk zoals het moet; samenwerken! Wij vanuit het sportdomein, met de zorg (huisarts en praktijkverpleegkundige), gemeente en zorgverzekeraar.”

Het artikel gaat door onder de foto's.

“Dit is eigenlijk zoals het moet; samenwerken! Wij vanuit het sportdomein, met de zorg (huisarts en praktijkverpleegkundige), gemeente en zorgverzekeraar.”

- Team Sportservice ‘t Gooi

Doorwandelen

De laatste 20 weken werd meer zelfstandigheid van de wandelgroep gevraagd. Men liep als groep door en af en toe liep de buurtsportcoach of een andere professional nog mee. Via een appgroep was er onderling contact en werden er nog leefstijlonderwerpen besproken. Yvonne vervolgt: “Na dit jaar zien we wat het voor deze mensen betekent en gaan we zeker hiermee door. De gemeente Hilversum wil graag in het najaar starten met vijf nieuwe wandelgroepen. De voorbereidingen daarvan zijn al gestart.”

Resultaten volgen

Diabetes in Beweging is een pilot in Hilversum om te kijken wat bewegen en bezig zijn met andere leefstijlthema’s doen voor mensen met diabetes als zij gedurende een langere periode werken aan hun gezondheid. In deze afsluitende week hebben alle deelnemers een wandeltest gedaan en een vragenlijst ingevuld waarna de onderzoeksresultaten worden opgemaakt. De resultaten hiervan volgen binnenkort. Meerdere andere steden hebben aangegeven te willen beginnen met wandelgroepen die 50 weken worden begeleid. De gesprekken hiervoor lopen nog.

Diabetes in Beweging – dit is het

Diabetes in Beweging is een pilot programma waarbij mensen met (een verhoogd risico op) diabetes al wandelend aan de slag gaan met een gezonde leefstijl. De begeleiding bestaat uit een multidisciplinair team van één buurtsportcoach, één praktijkondersteuner, één diëtist en één leefstijlcoach. Het programma duurt 50 weken in totaal, waarvan deelnemers 30 weken onder begeleiding van bovengenoemde professionals wandelen en 20 weken zelfstandig met begeleiding op afstand. Tijdens de wandelingen komen verschillende leefstijlthema's aan bod. De thema's die behandeld worden zijn beweging, voeding, ontspanning, slaap en volhouden. De professionals gaan met deelnemers in gesprek hierover en geven eenvoudige en praktische tips mee. Het bijzondere aan Diabetes in Beweging is dat zorgprofessionals actief meewandelen op de diverse leefstijlthema’s, waarbij een gedeelte van de individuele consulten worden ingeruild voor groepsconsulten. Lees hier meer.

Bedankt!

Deze pilot was alleen mogelijk door de deelnemers die de eerste (en nog vele) stappen zetten in hun gezondheid. Partners van deze pilot zijn de Regionale Huisartsen Organisatie Gooi en Omstreken (RHOGO), de gemeente Hilversum, Team Sportservice ’t Gooi en Zilveren Kruis. Wij bedanken iedereen voor hun bijdrage aan deze pilot!

Bekijk onze activiteiten

Onze partners