Symposium van GALA naar Gaan

Breng mensen laagdrempelig in beweging

 Hoe komen we op een praktische wijze tot een goede, lokale aanpak en invulling van de GALA en IZA ambities? Als gemeente wil je toch graag een aanpak die op de lange termijn aantoonbare gezondheidswinst oplevert voor mensen met een gezondheidsachterstand. Ook als partner van de gemeente kan je een rol spelen. Dat draagt bij aan de gezondheid van iedereen. En het helpt de zorg, want die blijft dan bereikbaar en betaalbaar. Maar hoe je dat? 

Op ons symposium op 27 juni jongstleden bespraken we de bouwstenen om in kleine stappen te beginnen met het in de praktijk brengen van het beleid. Bezoekers van dit symposium liepen met praktische tips naar buiten om direct aan de slag te gaan in hun eigen regio of gemeente.

Regionale samenwerking, de sleutel tot verandering

Het GALA (Gezond en Actief Leven Akkoord), het IZA (Integraal Zorgakkoord) en Sportakkoord II moeten de integrale aanpak van zorg en preventie voor mensen met een gezondheidsachterstand bevorderen. Ze hebben het doel om de zorg voor de toekomst toegankelijk en betaalbaar te houden en een samenhangende lokale aanpak te ontwikkelen op gebied van gezondheid, sport en bewegen. Voor een belangrijk deel is regionale samenwerking daar een antwoord op. Want als we (regionaal) alle krachten bundelen, krijgen we een nieuwe schaalgrootte waarop we veranderingen kunnen realiseren. Maar hoe kom je samen tot een aanpak die ook echt gezondheidswinst oplevert voor de mensen met een gezondheidsachterstand? Eén van de sprekers gaf hierop een duidelijk antwoord; dat kan alleen samen. Lees hier welke inzichten de sprekers hebben meegegeven om meer mensen in beweging te brengen.

Bas van de Goor startte samen met Carl Verheijen het symposium in stijl; in galakleding. Hij trapte af met een verhaal over hoe de afgelopen jaren veel mensen in beweging zijn gekomen. Maar de volgende boodschap was nog relevanter: het is heel belangrijk dat er de komende jaren nog meer mensen in beweging komen.

Stand van Nederland

Ruben Wenselaar, voorzitter InEen, nam als eerste spreker het woord over en schetst de context van hoe Nederland er nu voorstaat. Het aantal mensen dat leeft met een chronische aandoening gaat toenemen. En onze levensverwachting neemt af ten opzichte van andere Europese landen. Waarom zetten we nog niet de stappen om aan onze gezondheid te werken? Dat heeft meerdere oorzaken.

Eén daarvan is dat de verantwoordelijkheid van gezondheid niet is belegd. Wie zou dat moeten doen? Zou iemand het zelf moeten kunnen of zou je dit collectief moeten organiseren? Een andere oorzaak is de manier van financieren. De financiering is erg versnipperd en investeringen in gezondheid krijgen de financiers veelal niet zelf terug. De laatste oorzaak van onze verminderde gezondheid ligt aan onze ongezonde leefomgeving; van waterkwaliteit tot een supermarkt die veelal gevuld is met ongezond eten.

Is het dan onmogelijk? Ruben is optimistisch. De ontwikkelingen die nu plaatsvinden zijn positief, waarbij organisaties in beweging komen en mensen in beweging brengen. Als we meer zouden gaan voor ‘stabiele gezondheid’ zou dat enorm helpen voor de toekomst. Mensen mogen niet ziek of nóg zieker worden. En daarom moeten we het vooral samen gaan doen!

De tekst gaat door onder de afbeeldingen.

Benut de crisis

Hanneke Molema, TNO Coalitie Leefstijl in de zorg, start met een verhaal over het zorgalarm dat momenteel afgaat en de diabetescrisis die groeit. Dit zijn resultaten doordat we handelen op ontwikkelingen van voorheen. Het zou meer en meer moeten gaan over gezondheid en gedrag in plaats van over ziekte. En dat betekent meer aandacht voor leefstijl. Leefstijl hoort een fundament te zijn in de zorg. In Nederland zouden we daarvoor meer moeten samenwerken. Daarbij moeten we tussen partijen meer de gedeelde belangen opzoeken om dit mogelijk te maken. “Belangrijk daarbij is het dat we dezelfde taal gaan spreken en luisteren naar elkaar. We moeten niet naar elkaar wijzen, maar juist naar de rol van onszelf kijken. Verandering ligt namelijk bij jezelf. Hoort iemand je niet, probeer het dan anders te vertellen. Luister goed naar elkaar als partijen en dan kunnen we het samen doen!”    

Gezonde leefomgeving stimuleren

Andre de Jeu, directeur vereniging Sport en Gemeenten pleit als derde spreker voor het stimuleren van gezonde keuzes in een wereld die daartoe ook uitnodigt. “Laten we een omgeving creëren waardoor wij ook onszelf gaan aanpassen. Wij moeten zorgen dat mensen hun gedrag gaan aanpassen om te zorgen dat het bijdraagt aan hun gezondheid. Deze crisis is het moment om die stap te maken.”  

Bewegen helpt!

De hele middag waren er verder ervaringsdeskundigen die hun ervaringen deelden over hoe bewegen een bijdrage heeft geleverd aan hun gezondheid.  Ervaringsdeskundigen Jan Dunnink, Omer Cilik en Frida Los vertelden dat wandelen bij de Nationale Diabetes Challenge-groepen hen veel plezier oplevert. Jan en Frida zijn nu na enkele jaren zelf wandelbegeleider geworden, waarmee zij mensen in de wandelgroepen helpen bij het starten met bewegen. Ömer realiseert dit bij mensen met diabetes en een migratieachtergrond. Verder presenteert de Beweegalliantie een aantal mooie voorbeelden uit Heerlen, Leiderdorp en Amsterdam waar ouderen, mensen met een andere culturele achtergrond en moeders meer in beweging komen. Ook deelden de gemeentes Den Haag en Hilversum hoe zij de burgers in de afgelopen jaren meer en meer in beweging hebben gebracht.

Meer mensen in beweging brengen. Dat kan. Maar wel samen. Als we lokaal beginnen zetten we een beweging in die de ‘olietanker’ kan keren. Doe jij ook mee?

Bekijk onze activiteiten

Onze partners