Buurtsportcoach Tanja over haar NDC deelname

De Nationale Diabetes Challenge (NDC) brengt mensen in beweging. Mensen met diabetes, maar ook zorgverleners en sportprofessionals. Wat is hun beweegreden? En wat levert meedoen aan deze leefstijlinterventie hun op? Wij interviewden Buurtsportcoach Tanja en delen hieronder graag haar verhaal. 

Tanja is buurtsportcoach binnen gemeente Renkum. Al vier jaar op 4 begeleidt ze wandelgroepen van de NDC. Volgens Tanja is de NDC een mooie gelegenheid om onder andere mensen met (een risico op) diabetes type 2 in beweging te krijgen en samen aan de slag te gaan met een gezondere leefstijl. Daarnaast wandelen ook mensen met COPD, hartfalen, psychische problemen en andere chronische aandoeningen mee. De leefstijlinterventie is een goede ingang voor een samenwerking met de zorgverleners. Wij stelden Tanja drie vragen over haar betrokkenheid bij de NDC. 

Wie wandelen mee tijdens de NDC?

In Gemeente Renkum deden het afgelopen jaar ruim 70 deelnemers mee aan de NDC. Om hen goed te begeleiden wandelden vrijwilligers, praktijkondersteuners en buurtsportcoaches zoals ik mee. Zo af en toe sloot ook een huisarts, diëtiste, podotherapeut en de wethouder Zorg aan bij de wekelijkse wandeltrainingen. 

Wat heeft meedoen aan de NDC jullie gebracht?

Dankzij de NDC is er beter contact tussen zorgverleners en patiënten en is de samenwerking tussen de buurtsportcoaches en zorgverleners verbeterd. Dankzij deze samenwerking vinden Zorg en Sport elkaar makkelijker en kunnen we meer mensen structureel in beweging brengen. Dat heeft natuurlijk weer positieve effecten voor de gezondheid van alle inwoners van gemeente Renkum. Daarnaast levert de NDC veel gezellige wandelmomenten op!

''Dankzij deze samenwerking vinden Zorg en Sport elkaar makkelijker en kunnen we meer mensen structureel in beweging brengen.''

Welke tips zou je andere willen geven?

Werk samen met meerdere partijen, waardoor het wekelijks wandelen verdeeld kan worden.  
Probeer enthousiaste deelnemers uit eerdere Challenges in te zetten als ‘voorbeeld’ om anderen te enthousiasmeren of om als vrijwilliger te helpen bij de wekelijkse wandelingen. 

Daarnaast is het belangrijk om het groepsgevoel te creëren. Bijvoorbeeld door middel van een kopje koffie (op afstand) na de wandeling of het maken van een groepsWhatsApp. Deelnemers bouwen zo een band met elkaar op. Dat vergroot vervolgens de kans dat de groep na de NDC ook met elkaar blijft lopen!

Meedoen aan de NDC?

De NDC 2020 gaat bijna van start volgens een aangepast, coronaproof programma. In kleine stappen trainen lokale zorg- en sportprofessionals samen met deelnemers aan tot de afsluitende dag op 14 november 2020 (Wereld Diabetes Dag). Wil jij je ook inzetten voor of meewandelen tijdens de NDC? Kijk op?www.nationalediabeteschallenge.nl voor meer informatie en aanmelden. Voor vragen neem je contact met ons op via ndc@bvdgf.org 

Gerelateerde evenementen