Back... met Back on Track

Vanwege het coronavirus zijn de Back on Track avonden de afgelopen periode online sessies geworden. Dit was een groot succes maar wij hebben het samen bewegen toch wel gemist. Dit kan weer! Benieuwd wat een Back on Track avond jou te bieden heeft? Lees onderstaand het verhaal van verschillende deelnemers.

Al jaren organiseren wij de Back on Track avonden. Tijdens deze voorlichtingsavond starten we met gezamenlijk eten in het bijzijn van een diëtist en arts. We delen informatie en ervaringen en gaan daarna samen bewegen om te ervaren wat de inspanning doet met onze bloedsuikers. Dit hebben we in een aangepast vorm online verzorgd tijdens de coronacrisis. Nu we langzaam weer wat meer samen mogen komen gaan ook de Back on Track avonden van Rotterdam en Deventer weer fysiek plaats vinden. 

Tijdens de sessie komen mensen met diabetes en zorgverleners bijeen. Mensen met diabetes mogen iemand meenemen naar de avond. Door met elkaar in gesprek te gaan, onder begeleiding van deskundigen, leert iedereen veel op zo'n avond. Ervaringen van anderen horen blijkt elke keer weer heel waardevol.

Verschillende achtergronden

Welke sport je ook doet, welk voedingstaroon je ook hanteert, of je nu 3 maanden diabetes hebt of 30 jaar: Vrijwel iedereen met diabetes worstelt wel eens met diabetes in combinatie met werk, voeding, sport en leeftsijl. Juist die verschillende achtergronden maken een dergelijke avond waardevol. Gezamenlijk zoeken we naar antwoorden en oplossingen, daarin gesteund door de kennis en ervaring van Bas en overige specialisten.

De openhartige en prettige sfeer wordt voortgezet tijdens een sportactiviteit. Gedurende de hele avond worden regelmatig glucosewaardes gemeten en aan het eind is het tijd om deze te evalueren. Het effect van eten, sporent en bewegen wordt bij iedereen duidelijk zichtbaar en we bespreken de verschillende strategieën die iedereen heeft gehanteerd. In de aankomende maanden staan er verschillende Back on Track avonden op de planning. Verderop lees je wat deelnemers die jou voorgingen ervan vonden.

Back on Track Deventer

8 september 2020 

Klik hier om jezelf aan te melden voor de Back on Track Deventer

Back on Track Rotterdam

16 september 2020

Klik hier om jezelf aan te melden voor de Back on Track Rotterdam

Bekijk evenementenkalender

Reacties van eerdere deelnemers

'Ik had tijdens de avond meer lotgenotencontact dan verwacht en was daardoor positief verrast.'

'Ik vond de ongedwongen sfeer zeer prettig en nuttig.'

''Het was voor mij enorm waardevol. Ik kon er al mijn vragen kwijt, heb overal zinvol antwoord op gehad, en daar bovenop nog veel meer geleerd. Mijn partner en ik zijn blij en dankbaar dat jullie er zijn voor ons. Bas is een echte inspiratiebron, die laat zien dat niets onmogelijk is.”

Interesse? Meld je nu aan voor een Back on Track avond!