Wandelgroepen wegens succes weer van start

Vanaf februari start de Nationale Diabetes Challenge (NDC) voor mensen met ( verhoogd risico op) diabetes en een migratieachtergrond . Verschillende wandelgroepen maken onder leiding van sleutelfiguren uit de eigen gemeenschap hun eerste wandelingen . Wegens een succesvolle pilot vorig jaar in Rotterdam wordt de wandelinterventie dit jaar op meerdere plaatsen aangeboden. In Den Haag en Rotterdam lopen al meerdere groepen. Zij wandelen om op een effectieve manier aan hun gezondheid werken. Komende tijd starten ook in Utrecht, Zevenaar, Arnhem, Tilburg en Ede wandelgroepen voor mensen met een migratieachtergrond.

Met de start van deze wandelgroepen groeit de Nationale Diabetes Challenge specifiek bedoeld voor mensen met een migratieachtergrond. De Nationale Diabetes Challenge om mensen met (een verhoogd risico op) diabetes in beweging te brengen naar een betere kwaliteit van leven orgniseren we al sinds 2015. In afgelopen edities van de Nationale Diabetes Challenge was het aantal deelnemers met een andere culturele achtergrond nog niet in grote getalen aanwezig. Dat werd als een gemis ervaren, omdat mensen met een migratieachtergrond doorgaans een hoger risico hebben op het ontwikkelen van diabetes type 2. Dat blijkt uit onderzoek. Mensen met een migratieachtergrond zijn nog altijd lastig te bereiken. Hierdoor is het percentage dat inactief is, bovengemiddeld hoog.

Op maat gemaakt

In samenwerking met Novo Nordisk en Vereniging DSB hebben we in 2021 een op maat gemaakte versie van het NDC-programma ontwikkeld. In dit nieuwe programma wordt samengewerkt met sleutelfiguren in de eigen gemeenschap, waardoor deze groep wel wordt bereikt. Bas van de Goor: “Als organisatie leren we ieder jaar weer hoe we beter kunnen samenwerken en kunnen luisteren zodat we nog meer mensen in beweging brengen. Door de krachten van drie organisaties te bundelen bereiken we nieuwe en meer mensen voor wie wandelen een enorm verschil kan maken in hun kwaliteit van leven.”

"Dit programma draagt bij aan het in beweging brengen van een groter wordende groep met diabetes, met specifiek mensen met een migratieachtergrond..."

Ministerie van VWS ondersteunt

Wegens het succes in het eerste jaar ondersteunt het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de opschaling van de interventie voor deze specifieke doelgroep. Martijn Kooijman (Waarnemend Directeur Sport, VWS); “Dit programma draagt bij aan het in beweging brengen van een groter wordende groep mensen met diabetes, met specifiek mensen met een migratieachtergrond die hier een grotere kans op hebben. De Bas van de Goor Foundation krijgt veel mensen in beweging, waarbij ze niet alleen actiever worden maar ook preventief werken aan hun gezondheid. Dit zijn belangrijke elementen die passen bij de ambities van zowel het sportakkoord als de beweegalliantie.”

Gedurende 20 weken wordt er onder leiding van een sleutelfiguur uit de gemeenschap wekelijks gewandeld met een groep deelnemers. Samen werken zij aan een gezondere leefstijl en duurzame gedragsverandering door cultuurspecifieke voorlichting. Als dat nodig is in eigen taal. Het inzetten van de voor hen bekende sleutelfiguren maakt dat de interventie veel beter aansluit. Dit jaar hopen we dat er op 75 locaties verspreid over het land mensen meelopen.

Levens veranderen

Ömer H. Ilik, activiteitencoördinator van Vereniging DSB vult daarbij aan: “Wandelen was het enige middel tijdens de coronaperiode in 2021 wat ik migranten huisvrouwen kon bieden. Daarom heb ik, samen met de Bas van de Goor Foundation en Novo Nordisk meteen de pilot gestart in Rotterdam als projectleider. Daarop kregen wij zoveel positieve reacties zoals: ‘Ik heb gezien dat ik door het wandelen mijn leven kan redden’. ‘In mijn eentje lukt wandelen niet maar in deze gezellige groep lukt het zeker. Het is gezond en gezellig.’ En verder hoorden wij terug dat wij de moedertaal en cultuur respecteren en dat spreekt aan. Deelnemers leren wat diabetes is en wat ze ertegen kunnen doen. Aangezien de reacties vorig jaar zo positief waren, gaan we hier graag weer mee van start”.

Bereiken van belangrijke doelgroepen

De Nationale Diabetes Challenge brengt mensen in beweging. Ook mensen die daar meer begeleiding bij nodig hebben en eventueel in hun eigen taal. Het bereiken van deze doelgroep via de bekende wegen; zorgverleners, beweeg- en welzijnsprofessionals, is onvoldoende effectief. Daarom zijn we gestart om deze moeilijk te bereiken groepen kennis te laten maken met wandelen in groepsverband. Vereniging DSB heeft zijn wortels in de Turkse gemeenschap in Rotterdam, maar na het succes van vorig jaar breidt deze specifieke samenwerking zich uit naar meerdere regio’s.

Wil je meer weten over diabetes en NDC wandelgroepen?

Wil je meer weten over de wandelgroepen voor mensen met een migratieachtergrond? Neem contact met ons op!