CBF Keur
Home / Over ons / CBF Keur

CBF Keur

Het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) is een onafhankelijke stichting die al sinds 1925 toezicht houdt op het inzamelen van geld voor goede doelen. De taak van het CBF is het bevorderen van een verantwoorde fondsenwerving en besteding, door middel van het beoordelen van de fondsenwervende organisaties en het verstrekken van informatie en advies aan overheidsinstanties en publiek.

Logo-erkenning

Als u het CBF ziet afgebeeld in een publicatie van een fondsenwervende organisatie (goed doel), kunt u erop vertrouwen dat deze de strenge beoordeling door het onafhankelijke Centraal Bureau Fondsenwerving heeft doorstaan. Een belangrijk criterium bijvoorbeeld, is dat van de geworven fondsen niet meer dan 25% aan kosten besteed wordt. Verder moet het bestuur uit onafhankelijke personen bestaan. En voor een helder inzicht in de financiĆ«le gegevens moet elke organisatie volgens dezelfde regels het jaarverslag opstellen.

Voor vragen en informatie over goede doelen:

Centraal Bureau Fondsenwerving, telefoon 0900-2025592 (35 ct./min.) of internet: www.cbf.nl.

Over ons:
Aanleiding
Missie/visie
Supporters
Bestuur
Informatie
Beleidsstukken
Ambassadeurs
Contact
Research
Download Boek