Missie/visie
Home / Over ons / Missie/visie

Missie/visie

Het is onze missie om de kwaliteit van leven van mensen met diabetes te verbeteren door middel van sport en bewegen.

Wij doen dit door op een optimistische, inspirerende en uitdagende manier informatie te delen met mensen met diabetes en hun sociale omgeving. Wij informeren ze over de positieve effecten van sport en beweging op een leven met diabetes, laten ze deze effecten ervaren en inspireren ze tot een sportief leven met diabetes.

 

Visie
Op dit moment (2013) zijn er in Nederland ruim 1.000.000 mensen met diabetes type 1 of 2. Er wordt zelfs voorspeld dat dit totaal in 2025 op 1,3 miljoen Nederlanders komt. Het is dus belangrijk om nu actie te ondernemen. De afgelopen jaren is duidelijk geworden wat de positieve effecten van sport en bewegen op het leven met diabetes zijn. Voor mensen met diabetes zorgt het voor een betere instelling, terwijl het voor mensen zonder diabetes de kans op diabetes type 2 kan verkleinen. Dit in acht nemende houdt de BvdGF er de volgende visie op na.

  • Wij geloven dat sport en bewegen bijdraagt aan een gezond leven met diabetes.
  • Wij willen perspectief bieden aan alle mensen met diabetes in Nederland.
  • Wij geloven in de kracht van het delen van informatie, ervaringen en inspiratie.

 

Over ons:
Aanleiding
Missie/visie
Supporters
Bestuur
Informatie
Beleidsstukken
Ambassadeurs
Contact
Research
Download Boek