Informatie
Home / Over ons / Informatie

Informatie

Aanleiding
Op 11 november 2003 kreeg Bas van de Goor te horen dat hij diabetes mellitus type 1 had. Een situatie die nogal wat consequenties met zich meebracht. Door de onbekendheid met de ziekte wist Bas van de Goor niet wat dat zou betekenen voor de rest van zijn leven. Binnen één maand na de diagnose vervolgde hij zijn topsportcarrière bij volleybalclub Piet Zoomers Dynamo in Apeldoorn. In de anderhalf jaar die hij nog speelde, heeft hij nimmer beperkingen ondervonden. Diabetes bleek niet een beperkende factor voor het beoefenen van (top)sport.

In april 2005 stopte Bas van de Goor met professioneel volleybal vanwege fysiek ongemak, niet vanwege diabetes. Pas daarna kwam het besef dat sport en bewegen erg goed is voor mensen met diabetes. Na zijn actieve sportcarrière moest hij een maand gedwongen rust houden. De insulinebehoefte in deze periode verdubbelde en bloedglucosewaarden bleken minder goed reguleerbaar. Sport bleek een uitstekend middel om glucosewaarden en het insulinegebruik onder controle te houden.

Na het beëindigen van zijn actieve carrière besloot Bas van de Goor te werken aan zijn schommelende bloedglucosewaarden. De ervaringen die hij had met sport en diabetes zijn altijd zeer positief geweest. De uitdaging werd  evonden in het lopen van de marathon. Niet veel later ontmoette Bas van de Goor, Petra Seegers tijdens een studiereis. Samen hebben zij veel gesproken over de relatie tussen diabetes en sport en bewegen. Daar is ook het idee ontstaan om mensen met diabetes het verhaal te vertellen over wat sport en bewegen voor hen kan betekenen. Directe aanleiding was de marathon van New York in 2006. Daar heeft Bas van de Goor met succes laten zien dat het lopen van een marathon geen beperkende factor voor mensen met diabetes hoeft te zijn. Eenmalige aandacht voor het onderwerp diabetes was niet voldoende. Een platform voor een sportief leven met diabetes met structurele aandacht voor sport en bewegen en diabetes zou het motto worden. De akte van oprichting van de Stichting Bas van de Goor Foundation is getekend op 19 december 2006.
 

Algemene gegevens

Organisatie Bas van de Goor Foundation
Adres Papendallaan 7
Postcode 6816 VD
Woonplaats Arnhem
   
Website www.bvdgf.org
Twitter www.twitter.com/BvdGF
Facebook www.facebook.com/BasvdGoorFoundation
YouTube www.youtube.com/user/Sportiefmetdiabetes
Contact info@bvdgf.org
Telefoon 06-295 77 170 (bij geen gehoor graag even mailen)
   
Rekeningnummer 24.90.90.910
IBAN NL66ABNA0249090910
Te name van Stichting Bas van de Goor Foundation
Plaats te Amsterdam
Statuten Hier te downloaden
   
RSIN / Fiscaal nummer 8177.18.072
Over ons:
Aanleiding
Missie/visie
Supporters
Bestuur
Informatie
Beleidsstukken
Ambassadeurs
Contact
Research
Download Boek