Supporters
Home / Over ons / Supporters

Supporters

Voor de BvdGF vormt fondsenwerving een belangrijk thema. Om voortzetting van de foundation ook in de toekomst te kunnen garanderen is het belangrijk om fondsen te vinden die de BvdGF (financieel) willen ondersteunen. Om een goed financieel fundament te bouwen is ondersteuning vanuit diverse pijlers gewenst. De BvdGF maakt daarbij onderscheid in sponsors, partners en particulieren. Bekijk hieronder welke sponsors, partners de BvdGF ondersteunen of hoe je als particulier je steentje kunt bijdragen.

 

 

Sponsors

Veel sponsors van de BvdGF zijn direct betrokken vanuit het diabeteswerkveld. De producten en/of diensten van de sponsors zijn gericht op mensen met diabetes. De sponsors vinden aansluiting in de missie en visie van de BvdGF en ondersteunen de foundation met financiĆ«n of producten. Met deze ondersteuning kan de BvdGF haar doelstellingen uitvoeren. 

Partners

Partners hebben voor de BvdGF een toegevoegde waarde. Dit kan enerzijds betrekking hebben op de relaties binnen het diabeteswerkveld en anderzijds op de meerwaarde die de partner voor de BvdGF kan hebben tijdens evenementen. De partnerships bestaan uit sponsoring en ondersteuning. De BvdGF heeft een partnership met de volgende organisaties:

Steun ons!

Lees hier hoe je de BvdGF financieel kunt ondersteunen.  De Bas van de Goor Foundation (BvdGF) zet zich in om de kwaliteit van leven van mensen met diabetes te verbeteren door middel van sport en bewegen. In dat kader organiseert de stichting diverse sportactiviteiten voor jongeren en volwassen met diabetes type 1 en 2. Sport en bewegen helpen je de...
Over ons:
Aanleiding
Missie/visie
Supporters
Bestuur
Informatie
Beleidsstukken
Ambassadeurs
Contact
Research
Download Boek