Oproep voor een onderzoek
Wil je de nieuwsbrief ontvangen? Meld je hier aan
Home / Nieuws / Oproep voor een onderzoek

Oproep voor een onderzoek (03-01-2012)

Onderzoek naar risico op pees- en spierklachten en relatie met A.G.E.
Officiële titel:
‘Valideren van de SteepRamp test om fysieke belastbaarheid te schatten en een AGE test om tendinopathie in diabetes te voorspellen’

Foto’s

1 foto

De laatste jaren zien we een duidelijke toename van mensen die (te) weinig bewegen. Dat heeft allerlei gezondheidsrisico's tot gevolg. Is er bovendien eenmaal sprake van een 'bewegingstekort' dan is het soms lastig om dat op te lossen. Naast emotionele hinderpalen kunnen er dan ook medische redenen zijn zoals klachten van het bewegingsapparaat. Het ontwikkelen van een beweegprogramma 'op maat' is dan des te belangrijker, maar ook moeilijk: hoe bepaal je bij iemand met een chronische ziekte, met of zonder klachten, wat goede en nuttige bewegingsprogramma's zijn? Het gebeurt dan ook vaak dat zo'n programma niet 'klopt' met de mogelijkheden van iemand en mensen vroegtijdig afhaken, bijvoorbeeld door blessures of klachten. Dit onderzoek moet uitzoeken of we door metingen van de patiënt beter kunnen gaan voorspellen wat de beste oefeningen, belasting en programma's zijn en zo voorkomen dat mensen meer klachten krijgen van beweegprogramma's dan dat deze programma's moeten oplossen.

Het is daarnaast bekend dat patiënten met diabetes type 1 een verhoogd risico hebben op pees- en spierklachten. Daarom is een goede methode om het risico op pees- en spierklachten tijdens het trainingsprogramma te meten belangrijk. Dat is dan ook het doel van het onderzoek. We willen dat doen door bij mensen met type 1 diabetes en mensen zonder diabetes te meten en te vergelijken.

De test die we gebruiken is de zogenaamde AGE meting: het meten van 'verouderingskenmerken' van de huid. Een aantal van u kent deze AGE-meter al van eerder onderzoek bij Diabeter waar we de AGE-meting met HbA1c vergeleken. Nu willen we meten of deze 1 minuut durende test voorspeller is van een hoog risico op pees- en spierklachten bij sporten en bewegen. AGE staat voor 'advanced glycation endproducts', stoffen die wijzen op een versneld verouderingsproces.


Het hele onderzoek waarvoor we uw medewerking vragen bestaat uit een ongeveer 40 minuten durende test in het Erasmus MC voorafgegaan door een korte afspraak met een arts. Deze testopzet ziet er als volgt uit:

- Bloedafname & urinetest
HbA1c meting (nodig om vast te stellen dat de persoon geen diabetes heeft). In de urine wordt de hoeveelheid eiwit onderzocht, een maat voor nierfunctie, maar ook belangrijk in kader van beweging.

- Lengte en gewicht meting
Naast gewicht en lengte wordt net als bij het spreekuur bij Diabeter ook de buikomvang ter hoogte van de navel gemeten. Daarnaast wordt de lichaamsvet-samenstellling gemeten door middel van een huidplooimeting.

- AGE-reader® meting
De 1 minuten test: Bij het beschijnen van de huid van de onderarm met 'blacklight' (een disco-UV lamp) straalt de huid licht terug ('autofluorescentie) . Dit wordt gemeten met de AGE-reader®. De meting wordt verkregen door uw onderarm op het apparaat te leggen. De meting is pijnloos, raakt of beïnvloed de huid niet en neemt ca. 1 minuut in beslag.

- UTC meting
Tijdens deze test wordt een scan met een echoapparaat van uw achillespees gemaakt. Hierbij worden eventuele onregelmatigheden in de pees in beeld gebracht die iets kunnen vertellen over belastbaarheid en kans op problemen.

- Voetdrukmeting
Tijdens het lopen over een drukplaat op de grond kunnen we de drukverdeling van uw voeten zichtbaar maken.

- Activiteitenmonitor
Wij vragen u om gedurende 7 dagen een activiteitenmonitor (Actigraph®) te dragen. Het doel is om te beoordelen of er een relatie bestaat tussen het activiteiten patroon en de conditie.

Vergoeding
Bij deelname aan dit onderzoek zult u alleen een vergoeding ontvangen voor de gemaakte reiskosten op de dag dat de onderzoeksmetingen plaats vindt.

Bijgaand ook de volledige (door de medisch ethische commissie goedgekeurde) patiënten informatiefolder.

U kunt zich opgeven voor deelname aan het onderzoek door naar deze link te gaan met een online inschrijfformulier. U kunt ook op deze pagina uw eventuele vragen stellen.

Link inschrijfformulier: https://spreadsheets0.google.com/viewform?hl=en&hl=en&formkey=dHZqcnJrME9FRjZyQXZyUlctS1hpd3c6MQ#gid=0

voor meer informatie:

Mw. Serieta Mohkamsing, onderzoeksmedewerkster
Tel: 010-7031887 (bereikbaar vanaf 9-1-2012
Email: sportgeneeskunde@erasmusmc.nl
Afdeling Revalidatiegeneeskunde & Fysiotherapie
Erasmus MC Rotterdam