Over Prof. Dr. Henk Bilo

Henk Bilo is jarenlang internist geweest in de Isala Klinieken in Zwolle. Sinds de oprichting van de Bas van de Goor Foundation in 2006 is Henk zeer actief betrokken bij de stichting. Zo stond hij op de Kilimanjaro en de Elbrus, ging hij mee naar Ijsland en begeleidt hij vrijwel alle fondsenwervende challenges op medisch gebied.

Heb je een vraag aan Henk, mail ons dan!

Gevolgen van verhoogde bloedglucosewaarden

Langdurig verhoogde bloedglucosewaarden leiden in het lichaam tot blijvende schade. De weefsels “versuikeren”, en dat uit zich op verschillende manieren. De schade, die aan het lichaam kan worden toegebracht, valt in verschillende categorieën uiteen. Zo kunnen kleine bloedvaten worden beschadigd (“microvasculaire” schade), maar ook grotere bloedvaten (“macrovasculaire” schade) en andere weefsels. Ook weten we, dat met name bij mensen met type 2 diabetes mellitus en overgewicht de kans op bepaalde vormen van kanker toeneemt. Of dit met name samenhangt met het (ernstige) overgewicht of met de diabetes is nog niet geheel duidelijk.

Wat inmiddels ook duidelijk is geworden is, dat mensen met een “body mass index” (BMI) van hoger dan 40 kg/m² het verlies aan levensverwachting ten gevolge van het ernstige overgewicht vergelijkbaar is met het verlies aan levensverwachting ten gevolge van roken, namelijk tussen de 7 en 10 jaar.

De BMI is te berekenen door het gewicht te delen door de lengte in het kwadraat. Als voorbeeld: iemand van 108 kg met een lengte van 1,70 meter heeft een BMI van 108/(1,70×1,70m) = 37,4 kg/m².

Er moet goed in de gaten worden gehouden, dat het optreden van veel van deze complicaties niet alleen een gevolg is van de langdurige verhoging van glucosewaarden, maar ook van het al dan niet bestaan van hoge bloeddruk, overgewicht, en afwijkingen in de vetstofwisseling. Zeker, als daarbij ook nog gerookt wordt, maakt dit de kans op complicaties buitengewoon groot. Niet of onvoldoende bewegen draagt ook duidelijk bij aan de kans op complicaties, terwijl een goed beweegpatroon juist beschermt tegen narigheid.

Soorten complicaties

A: microvasculaire schade

  • oogschade (“retinopathie”), waarvoor controle door de oogarts noodzakelijk is, dit om de kans op blindheid ten gevolge van diabetische oogschade zo klein mogelijk te maken;
  • nierschade (“nefropathie”), waarvoor controle via bloed- en urineonderzoek noodzakelijk is, dit om de kans op ernstig nierfunctieverlies met kans op dialyse zo klein mogelijk te maken;
  • zenuwschade (“neuropathie”), waarbij door schade aan in het bijzonder de gevoelszenuwen bijvoorbeeld tintelingen en pijn aan de voeten kan ontstaan, maar ook een verlies aan gevoel met kans op schade aan de voeten, zonder dat het gemerkt wordt. Daarnaast kan er ook sprake zijn van schade aan de zenuwen die naar het maagdarmstelsel gaan met bijvoorbeeld verminderde werking of verlamming van de maagspier, waardoor de maag zich niet goed kan ledigen.

B: macrovasculaire schade

  • met name bij mensen met type 2 diabetes mellitus is er meer kans op het te vroeg optreden van een hartinfarct;
  • in mindere mate is er ook sprake van een verhoogde kans op het te vroeg optreden van herseninfarcten;
  • ook de vaten naar de benen kunnen zijn aangetast, met als gevolg een grotere kans op voetafwijkingen en amputaties. Ook hier geldt weer, dat roken hierbij een belangrijke rol speelt.

C: andere vormen van schade

  • ook de gewrichten kunnen last hebben van de diabetes mellitus. De gewrichtskapsels kunnen verdikken, met uiteindelijk een verminderde beweeglijkheid en pijn. Deze klachten zijn vaak moeilijk te bestrijden;
  • klachten op het gebied van de seksualiteit zijn eveneens mogelijk, bij mannen zich vooral uitend als het onvermogen om een normale erectie te verkrijgen, en bij vrouwen een te droge schede en weinig tot geen zin in vrijen. Vaak zijn deze klachten een gevolg van het bestaan van zowel vaat- als zenuwschade;
  • zeker bij type 2 diabetes mellitus en (fors) overgewicht is er meer kans op kanker; bij vrouwen moet dan gedacht worden aan een verhoogde kans op bijvoorbeeld borstkanker, bij mannen aan een verhoogde kans op het optreden van dikkedarmkanker.

Na het lezen van dit uitgebreide verhaal toch nog vragen? De website van het DiabetesFonds geeft heldere en overzichtelijke uitleg over veel thema’s op het gebied van diabetes.

Ze hebben ook een aparte pagina voor mensen met type 1 (diabetestype1.nl), waar je onder andere alles leest over (recent) onderzoek en waar je over uiteenlopende onderwerpen met andere mensen met type 1 in gesprek kunt. Neem eens een kijkje.

Voor mensen met diabetes type 2 is onze website over de Nationale Diabetes Challenge een aanrader. Wie weet is er een wandellocatie bij u in de buurt waar u samen kunt werken aan een betere gezondheid.