Van GALA naar GAAN in jouw regio

Symposium 27 juni 2024, Nijkerk

Op donderdag 27 juni 2024 organiseert de Bas van de Goor Foundation het symposium van ‘Van GALA naar GAAN in jouw regio’ in de Schakel in Nijkerk. Dit symposium gaat in op hoe je als gemeente op een praktische wijze tot een goede lokale aanpak en invulling van de GALA en IZA ambities komt. Een aanpak die op de lange termijn aantoonbare gezondheidswinst oplevert voor mensen met een gezondheidsachterstand. We bespreken de bouwstenen om in kleine stappen te beginnen op basis van succesvolle voorbeelden, zoals de Nationale Diabetes Challenge. Door dit symposium te bezoeken krijg je de handvatten om direct aan de slag te gaan in jouw regio of gemeente. Het symposium is bedoeld voor wethouders, bestuurders, directeuren en beleidsbepalers bij gemeenten in het zorg, sport, welzijn en sociale domein. Het symposium is alleen op uitnodiging.

Regionale samenwerking, de sleutel voor verandering

 Het GALA (Gezond en Actief Leven Akkoord), het IZA (Integraal Zorgakkoord) en Sportakkoord moeten de integrale aanpak van zorg en preventie voor mensen met een gezondheidsachterstand bevorderen. Ze hebben het doel om de zorg voor de toekomst goed toegankelijk en betaalbaar te houden en een samenhangende lokale aanpak te ontwikkelen op gebied van gezondheid, sport en bewegen. Voor een belangrijk deel is regionale samenwerking daar een antwoord op. Want als we (regionaal) alle krachten bundelen, krijgen we een nieuwe schaalgrootte waarop we veranderingen kunnen realiseren. Maar hoe kom je samen tot een aanpak die ook echt gezondheidswinst oplevert voor de mensen met een gezondheidsachterstand?

Tekst gaat door onder afbeelding. 

"We bespreken de bouwstenen om in kleine stappen te beginnen op basis van succesvolle voorbeelden, zoals de Nationale Diabetes Challenge."

Kennis, ervaringen en resultaten uit de praktijk

De Bas van de Goor Foundation is 10 jaar geleden gestart met de Nationale Diabetes Challenge (NDC). De afgelopen jaren bleek hoe succesvol deze beweeginterventie is voor mensen met diabetes of een verhoogde kans daarop. De NDC is een vliegwiel voor lokale samenwerking en heeft in tien jaar ruim vijftigduizend mensen met een kwetsbare gezondheid laagdrempelig in beweging gebracht gebracht. Door op gemeente/ wijkniveau de samenwerking aan te gaan, te leren en door te ontwikkelen is er een beweging van onderop gestart. Mooie voorbeelden zijn er in het hele land zoals in Den Haag, Arnhem, Tiel, Tilburg, Almelo, Groningen en ook in Nijkerk, waar het allemaal is begonnen.

Tijdens dit symposium brengt de Bas van de Goor Foundation sprekers uit verschillende disciplines samen om hun kennis en ervaringen te delen over thema’s als de organisatie, financiering en realisatie van samenwerking in de regio. Ook komen er ervaringsdeskundigen aan het woord over wat de NDC hen heeft opgeleverd op gebied van gezondheidswinst.

 De vragen die we beantwoorden:

  • Waar kan je beginnen om tot een goede aanpak te komen?
  • Waarom is domein overstijgende samenwerking belangrijk?
  • Hoe betrek je mensen met een gezondheidsachterstand?
  • Wat levert het op en hoe maak je het financieel duurzaam?

Het symposium is alleen op uitnodiging. Ben je geïnteresseerd? Neem dan contact met ndc@bvdgf.org.

Onze partners