Registreren
   

Nationale Diabetes Challenge

De Nationale Diabetes Challenge (NDC) is wat ons betreft een prachtig voorbeeld van hoe beweging in de praktijk kan worden gebracht en vormt daarom een rode draad tijdens dit congres. Hoewel het congres niet alléén over de NDC gaat lichten we de NDC hier graag even toe.

"Heeft u als zorgprofessional ook het gevoel dat het u ontbreekt aan concrete tools om mensen met diabetes in beweging te brengen? De Bas van de Goor Foundation nodigt u uit voor Nationale Diabetes Challenge (NDC). Met de NDC willen we – samen met u als zorgprofessional – Nederland in beweging brengen. Het doel volgend jaar: 16 weken, wandelbijeenkomsten op 100 locaties, de zorgprofessionals en 2.000 deelnemers met diabetes, met als eindpunt: het NDC Festival. Met die beweging geven we een boodschap af aan de rest van Nederland. Met in het achterhoofd dat diabetes volksziekte nummer één is. Stilzitten is dus geen optie. Gaat u met ons de uitdaging aan?" 

Aan de slag
Deze tekst verstuurden wij eind vorig jaar naar zorgverleners in de eerste lijn. We organiseerden vier informatiebijeenkomsten in december en januari en zagen daar een enorm enthousiasme bij de zorgverleners om aan de slag te gaan. Waar wij voorbereid waren op redenen waarom dingen niet zouden kunnen of lukken, kregen we juist voorbeelden te horen van initiatieven die al genomen werden. De aanwezige zorgverleners bleken meer op zoek naar concrete handvatten en samenwerkingsmogelijkheden. Wij dachten (en denken) die te kunnen bieden met de NDC.

Nederland in beweging
Op dit moment (het is nu half juni) wandelen wekelijks bijna 2800 mensen op 133 locaties verspreid door heel Nederland. Veelal vanuit de huisartsenpraktijk wandelt elke week een zorgverlener mee met een groep mensen. De ene keer is dat de huisarts, de volgende keer de fysiotherapeut of de praktijkondersteuner. Dagelijks verschijnen er berichten in (lokale) media over de NDC en op Twitter en Facebook lezen we de eerste enthousiaste reacties van deelnemers die al zijn afgevallen of medicatie hebben kunnen verminderen.

Finale
In oktober vindt het slot van de NDC plaats op Paleis Het Loo. Eerst wandelen de deelnemers drie aaneengesloten dagen lokaal, daarna komen ze de vierde dag samen in Apeldoorn waar wij het Challenge Diabetes Festival organiseren. Deelnemers kunnen er 5, 10 of 20 km wandelen en aansluitend hun succes vieren op het festival, waar we natuurlijk ook stilstaan bij ons 10 jarig bestaan.

Onderzoek
Alle deelnemers aan de NDC doen mee aan een onderzoek. In de eenvoudige variant testen we hoe zij hun eigen kwaliteit van leven beoordelen voor en na de challenge. Twintig praktijken nemen deel aan een uitgebreid onderzoek. Zij worden gecontroleerd op somatische gegevens (gewicht, buikomvang, medicijngebruik, HbA1C, etc) voor en na de challege. Met Garmin stappentellers wordt bijgehouden hoeveel ze bewegen en ook zij nemen deel aan het onderzoek naar de kwaliteit van leven. Met dit onderzoek hopen we aan zorgverzekeraars aan te kunnen tonen dat preventieve zorg, in dit geval in de vorm van bewegen, loont.

Foto’s

1 foto
Inhoudsopgave
Introductie
Programma
Nationale Diabetes Challenge
Praktische info
Accreditatie