Registreren
   

Programma

U ziet hier de dagindeling en welke sprekers er aanwezig zijn, inclusief een korte introductie van elke spreker. 

Van de zorgverlener als coach tot de patiënt die zelf de regie neemt over zijn eigen gezondheid; het zijn actuele thema's die u als zorgverlener waarschijnlijk bekend in de oren klinken. Maar wat werkt nu en waarom? Vanuit verschillende invalshoeken kijken we naar deze vraag. Met verhalen uit de theorie, maar vooral ook uit de praktijk. Via die praktijk komen we uit bij de Nationale Diabetes Challenge. Daarover leest u elders op deze site meer.

08.45 - Ontvangst en registratie

09.30 - Opening 'Breng beweging in de praktijk'

            Bas van de Goor, Oprichter en directeur Bas van de Goor Foundation

09.45 - 'De veranderende rol van de zorgverlener en het belang van bewegen'
            Prof.dr. Bas Bloem
            Bas Bloem is hoogleraar neurologische bewegingsstoornissen aan de Radboud Universitair Medisch Centrum en oprichter van Parkinson Centrum Nijmegen (ParC) en ParkinsonNet. Hij is altijd op zoek naar nieuwe manieren om de gezondheidszorg te verbeteren. Bloem wil patiënten een actievere rol geven in hun eigen zorg en samenwerking in de gezondheidszorg stimuleren. Participatory health noemt hij het systeem dat hij voor ogen heeft. Sport en bewegen heeft daarbij een belangrijke rol. 

10.20 - 'Uit eigen beweging' - Bewegen in de gezondheidscentra: Huidige stand van zaken
             Drs. Jaap van der Horst
             Jaap van der Horst is huisarts in Hilversum en medisch directeur van zorggroep PreventZorg. Wat beweging voor mensen met diabetes kan betekenen, wilde hij met eigen ogen zien. Daarom nam hij in mei deel aan WeBike2ChangeDiabetes. Hij heeft ervaren hoe sport in groepsverband kan bijdragen aan welzijn en gezondheid en hoe belangrijk goede begeleiding hierbij is. Deze ervaring sterkt hem als ambassadeur voor ‘meer bewegen’, richting zijn patiënten en andere zorgprofessionals. Het doel? Dat zo veel mogelijk mensen de positieve effecten van bewegen ontdekken.

10.45 - 'Diabetes is geen exacte wetenschap' - Over de kracht van verhalen
            Msc. Mirjam Stuij
            Mirjam Stuij is onderzoeker bij het VU medisch centrum Amsterdam en het Mulier Instituut. Zij is geïnteresseerd in betekenissen die mensen geven aan sport, gezondheid en hun lichaam en heeft zich o.a. beziggehouden met daaraan gerelateerde onderwerpen als overgewicht, zelfdiscipline en sportsocialisatie in verschillende sociale klassen. Momenteel doet Stuij onderzoek naar betekenissen van bewegen/sport voor mensen met diabetes en zorgverlening op dit gebied (www.stzverhalen.nl). Daarvoor verzamelde zij verhalen van mensen met diabetes en zorgverleners en liep zij mee tijdens de NDC. 

11.00 - Time out

11.35 - 'Van start tot finish' - Voorlopige onderzoeksresultaten Nationale Diabetes Challenge
            Dr. Sasja Huisman
            Prof. dr. Henk Bilo
            Sasja Huisman is onderzoeker en medisch psycholoog in het diabetesteam van het LUMC. Dagelijks begeleidt zij mensen met diabetes met hun zelfmanagement. Huisman: "Iedereen heeft een eigen verhaal, en eigen uitdagingen. Als medisch psycholoog beschouw ik het als een voorrecht om deze uitdagingen te onderzoeken en te helpen overwinnen. Om te kijken hoe iemand ‘zo prettig en gezond mogelijk kan leven’ zonder dat diabetes een hoofdrol krijgt." 

            Henk Bilo is hoogleraar transmurale zorg in het Isala in Zwolle en heeft al meer dan 35 jaar mogen werken met en voor mensen met diabetes; de samenwerking tussen hem en de Bas van de Goor Foundation heeft in de loop van de jaren prachtige resultaten opgeleverd. De meest recente gegevens die uit die samenwerking zijn voortgekomen worden op het congres gepresenteerd. 

12.15 - 'Is extra bewegen wel kosten-effectief?' - Over het denken in mogelijkheden
            Drs. Carl Verheijen
            In 2006 won Verheijen een olympische medaille bij het schaatsen in Turijn. Tegenwoordig is hij drs. in de geneeskunde en directeur van de twee gezondheidscentra in Nijkerk, De Nije Veste. In Nijkerk is hij druk bezig de beweging van ziekte & zorg naar gezondheid & gedrag te maken. Meer bewegen, meer bewust gezond gedrag en andere financiële prikkels worden ingezet om meer gezondheid te realiseren. Verheijen: "De Diabetes Challenge is naast Wandelfit, Femfit en het beweegplein, daar een mooi voorbeeld van."

12.35 - Lunch

14.00 - Omdenken

            Berthold Gunster
            Berthold Gunster is de grondlegger van het Omdenken. Over zijn gedachtegoed schreef hij inmiddels negen boeken. Met een team van trainers en acteurs verzorgt Berthold al meer dan tien jaar inspirerende shows en workshops in binnen- en buitenland én staat hij in het theater met zijn: ‘Lastige kinderen? Heb jij even geluk’ Omdenkshow.

15.00 - 'Van de gebaande paden af met positieve gezondheid'
            Drs. Marja van Vliet
            In de afgelopen jaren heeft Marja van Vliet samen met Machteld Huber het nieuwe gezondheidsconcept ‘health as the ability to adapt and to self-manage’ nader uitgewerkt. Ze hebben daarbij ook de term ‘Positieve Gezondheid’ geïntroduceerd. Hierbij staan de mens en de mogelijkheden die er zijn ondanks de aanwezigheid van een ziekte centraal. Gegrepen door deze invalshoek werkt van Vliet nog steeds aan dit thema. Want wat betekent dit in de praktijk en hoe stel je mensen in staat om ook daadwerkelijk hun potentieel te benutten? En vooral ook: hoe zorg je ervoor dat zelfmanagement en eigen regie bijdragen aan een betekenisvol leven?

15.30 - Time out

16.00 - Breng beweging in de praktijk

            Drs. Victor Mids
            Illusionist en arts Victor Mids kent u waarschijnlijk van het programma 'Mindf*ck'. Hij brengt illusie en wetenschap op een unieke manier samen. Tijdens het congres neemt hij u mee in zijn wereld, waar niets is wat het lijkt. Laat u verrassen, verwonderen, overtuigen...

16.20 - De Nationale Diabetes Challenge 2017
            Bas van de Goor
            Bas blikt met u vooruit op de toekomst van de Nationale Diabetes Challenge. Want dat er een vervolg gaat komen is duidelijk. Hoe groot? En in welke vorm? Bas heeft er wel ideeën over. Het is bekend dat Bas, net als de leden van zijn team, beschikt over een gezonde dosis ambitie. We gaan er graag met u over in gesprek. Doet u mee?

16.45 - Bewegen is (g)een illusie
            Drs. Victor Mids
            De afsluiting van de dag blijft nog even een verrassing!

17.00 - Gezonde borrel
 

Inhoudsopgave
Introductie
Programma
Nationale Diabetes Challenge
Praktische info
Accreditatie