De eerste Nationale Diabetes Challenge 

Hester Liemburg blikt terug op de eerste Nationale Diabetes Challenge 

Wij bestaan 15 jaar! En dat vieren we graag ook met jou. Zo blikken we iedere maand terug op een belangrijk moment in ons bestaan en kijken daarnaast meteen in de toekomst. Eén van de belangrijkste activiteiten die we hebben opgestart is de Nationale Diabetes Challenge (NDC). De NDC ontstond in het Gezondheidscentrum de Nije Veste te Nijkerk. Fysiotherapeut Hester die er nog altijd daar werkt vertelt… 

Eerste prachtige resultaten  

Het prille begin van de NDC kan Hester zich nog goed herinneren: “Toen de Bas van de Goor Foundation in 2014 de Iceland Challenge organiseerden, werd er een samenwerking opgezet met het Gezondheidscentrum waar ik werk. Alle deelnemers kwamen bij ons om een fysieke test af te nemen en wij mochten een Nijkerse deelnemer voor IJsland selecteren. Samen met mijn collega Cees hebben we parallel aan dat project met 15 mensen met diabetes wekelijks gewandeld in Nijkerk. We trainden, net zoals de deelnemers van de Iceland Challenge, naar een 6-daagse wandeltocht. Tijdens de wandelingen merkten de deelnemers dat ze fitter werden en meer energie kregen. Wij zagen dat ze de suikers beter op orde kregen, minder medicatie nodig hadden en de overgang op het gebruik van insuline uitgesteld werd. Prachtige resultaten! Dat was de prille start van wat nu de NDC is. Deze laagdrempelige interventie kon de Bas van de Goor Foundation eenvoudig aanbieden aan de eerstelijnszorg. Het jaar erop deden 16 locaties mee en inmiddels zijn dat 200 locaties verspreid over Nederland.” 

Cees en Hester twee blokken

Wat levert de Nationale Diabetes Challenge op? 

“Naast dat het wandelen voor de deelnemers aan de NDC heel veel gezondheidsvoordeel oplevert, zie je ook dat ze er mentaal op vooruitgaan. Het wandelen in de groep zorgt voor meer sociale contacten, het is gezellig en er ontstaat echt een groepsgevoel. Er lopen mensen mee met verschillende achtergronden, uit diverse culturen die samen het commitment aangaan om de eindstreep te halen. Iedereen is welkom, word in zijn waarde gelaten en opgenomen in de groep. Er zijn best veel mensen die eenzaamheid ervaren, door iedere week mee te wandelen hebben ze iets om naar uit te kijken.

Een van de deelnemers zei: ‘wekelijks meewandelen is mijn vakantie!’ Zo mooi dat wij als zorgverlener dit kunnen bieden aan mensen.” 

Welke tip zou jij aan andere zorgverleners willen geven? 

“Het succes van de NDC valt en staat met samenwerken. De praktijkondersteuners en huisartsen moeten niet alleen de verwijzers zijn, maar zelf ook meewandelen. Stel jezelf als zorgverlener open, luister naar de verhalen en geniet van het wandelen. Deelnemers komen misschien niet direct met vragen, maar je vangt wel signalen op en bouwt een betere band op met je patiënten.” 

Hoe zie jij de toekomst van de Nationale Diabetes Challenge? 

“Ik denk dat het belangrijk is om regio’s aan elkaar te verbinden, zodat er een landelijke structuur ontstaat en er minder mankracht nodig is om lokale wandelgroepen op te starten. De NDC valt of staat met de lokale organisators, vaak zijn dat er één of twee die alles moeten regelen. Wanneer er meer samengewerkt gaat worden, kunnen er met de NDC nog meer mensen in beweging gebracht worden.” 

Samen komen we stap voor stap in beweging, doe jij al mee met de NDC? 

Ga naar nationalediabeteschallenge.nl